ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE – dokument sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku lub lokalu wydawany w postaci certyfikatu; obejmuje obliczenia zapotrzebowania domu na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia, czy klimatyzacji.

W związku z ustawą zmieniającą ustawę o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 7 października 2022r. (Dz.U.2022.2206) oraz ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2021.2351 t.j) z dniem 28 kwietnia 2023r. obowiązywać będzie wymóg dotyczący posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej przez właścicieli nieruchomości (budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wielorodzinnego, lokalu mieszkalnego, budynku usługowego, przemysłowego).

Obowiązek dotyczy wszystkich, niezależnie od tego, czy nieruchomość przeznaczona jest na sprzedaż, wynajem, czy własne cele mieszkaniowe (również tych wybudowanych przed 2009r.)

Za niedołączenie dokumentu świadectwa energetycznego w przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości grozi GRZYWNA nawet do kilku tysięcy złotych.

Do wykonania świadectwa energetycznego potrzebne są dane z projektu budowlanego lub wykonanie inwentaryzacji budynku (powierzchnia użytkowa, powierzchnia zabudowy, kubatura po obrysie zewnętrznym, kubatura ogrzewana, rodzaje przegród budowlanych – ściany zewnętrzne, dach, okna, drzwi, podłoga na gruncie, ich grubości oraz grubości materiałów z których zostały wykonane oraz sposób ogrzewania budynku, wentylacji i podgrzewania cwu.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpocznie się po zapłaceniu i wypełnieniu formularza.

INFORMACJE DOT. ŚWIADECTW ENERGETYCZNYCH POD NUMEREM TELEFONU: 782 194 069